ZUIKUČIAI

ANKSTYVOJO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Dalė Tamošauskienė

Kamilė Kokmanienė

Auklėtojų padėjėja Vilma Jasaitienė

Vaikų skaičius grupėje – 16.