"ŽIRGINĖLIAI"

JUNGTINĖ (SPECIALIOSIOS PASKIRTIES, LOGOPEDINĖ) IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Vaikų skaičius grupėje – 12

Laisvos vietos  –  0.

Grupės auklėtojos:

Virginija Kripienė

Ingrida Taraškė

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė

Auklėtojų padėjėja Kristina Maselskienė