VADOVAI IR VALDYMO STRUKTŪRA

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob.telefonas: 8 687 88541

El.paštas: sld.berzelis@splius.lt

rasciuvieneo@gmail.com

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorė

ONUTĖ RAŠČIUVIENĖ

Direktorės  gyvenimo aprašymas    O. Raščiuvienės CV

Lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktoriaus pareigybės aprašymas (peržiūrėti)

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus parengta 2019 m. veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.berzelis.mir.lt  ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir Įstaigos tarybai.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2020-01-27) nuo Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ metų veiklos ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Įstaigos tarybai.
Pasiūlymus galite siųsti įstaigos tarybos pirmininkei, Aušrai Paulauskienei, el.p.  ausrapaulauskiene60@gmail.com

 Direktorės Onutės.Raščiuvienes ataskaita_2019 m.

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Direktorės Onutės Raščiuvienės 2019 metų veiklos užduotys

Direktoriaus darbo laikas:

I-IV – 8.00-17.00 val.

V – 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Berželis valdymo struktūra 2020-01-17 Nr. ĮV-9 (1.2-2020)

Direktoriaus atostogų, komandiruočių įsakymai :

ĮA-10 Dėl komandiruotės O. Raščiuvienės

ĮA-9 DĖL Onutės Raščiuvienės kasmetinių atostogų

ĮA-6 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei

ĮA-2 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei

ĮA-117 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei

ĮA-108 DĖL Onutės Raščiuvienės kasmetinių atostogų

ĮA-107 Dėl O. Raščiuvienės komandiruotės

ĮA-101 DĖL Onutės Raščiuvienės kasmetinių atostogų

ĮA-99 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei

ĮA-93 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei

ĮA-87 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei

ĮA-73 DĖL Onutės Raščiuvienės kasmetinių atostogų 2019-07-04

ĮA-72 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei 201-07-04

ĮA-53 Dėl komandiruotės O. Raščiuvienės 2019-06-12 

ĮA-50 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei 2019-06-06

ĮA-49 DĖL Onutės Raščiuvienės kasmetinių atostogų 2019-06-06

ĮA-39 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Onutei Raščiuvienei 2019-05-02

ĮA-30 Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo direktorei Onutei Raščiuvienei 2019-04-15

 ĮA-31 Dėl direktorės Onutės Raščiuvienės kasmetinių atostogų 2019-04-15