UGDYMAS

 

2018 m. atnaujinta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programa „SPALVOTAS VAIKO PASAULIS“, patvirtinta direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-51 (1.2.).

2018 SPALVOTAS VAIKO PASAULIS – l.d Berželis IU PROGRAMA

Lopšelio-darželio „Berželis“pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai”  2 – 5 metų vaikams (2007).
2012 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai“ atnaujinta.

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-I-knyga

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-II-knyga

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014).

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, skirta priešmokyklinės grupės „ABC“ vaikams.

MOKYMAI TĖVAMS DARŽELIS 2019

Su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba lopšelio-darželio logopedės Sandra Radavičienė, Zita Grinvaldienė, Valė Gružaitė, Irena Brilienė.   

 

Papildomas ugdymas

  • Šokių būrelis – vadovė Oksana Legackaja, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.
  • Anglų kalbos būrelis – vadovė Diana Veblauskienė, užsiėmimai vyksta pirmadieniais.
  • Robotikos būrelis – vadovė Ingrida Kavaliauskaitė, užsiėmimai vyksta trečiadieniais.

Ikimok.ir priešmok.amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2018-11-12 Nr. ĮV-81