SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

Lopšelio-darželio ,,Berželis“ Vaistų administravimo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio ..Berželis“ Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio ,,Berželis“ Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio ,,Berželis“ Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

Vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų ataskaita

Žiemai pasiruošęs būk

Oro-tarsa

ARTINASI GRIPAS

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“ vaikų visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Kašauskienė.

Darbo grafiku:

II, IV – 8.00 – 17.30 val. (pietūs 12.00 – 12.30 val.)

Tel. 8 676 84665

el.paštas – ausra.kasauskiene@sveikatos-biuras.lt

DĖMESIO TĖVELIAMS, KURIŲ VAIKAI LANKO IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS!

Info apie sveikatos pažymėjimus:

http://www.sveikatos-biuras.lt/read_new.php?new_id=2478

Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo perdavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje.

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a), visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu.