SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

Lopšelio-darželio ,,Berželis“ Vaistų administravimo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio ..Berželis“ Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio ,,Berželis“ Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio ,,Berželis“ Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

ARTINASI GRIPAS

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“ vaikų visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Kašauskienė.

Darbo grafiku:

II, IV – 8.00 – 17.30 val. (pietūs 12.00 – 12.30 val.)

Tel. 8 676 84665

el.paštas – ausra.kasauskiene@sveikatos-biuras.lt