Smurtas – viena iš šių dienų problemų, kuri gyva šiuolaikinėje visuomenėje. Kasmet įgyjame vis daugiau žinių ir patirties, kad smurto galima išvengti ir rasti vis daugiau tinkamų būdų jį sumažinti, jog nekentėtų vaikai, šeimos, bendruomenės.

Norime Jus informuoti apie atnaujintą   Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d.  įsakymu Nr. ĮV-97,  kuriame pateikiami tikslūs žingsniai ir mūsų veiksmai, kaip reaguojame į smurtą ir patyčias.

Socialinės-pedagoginės-pagalbos-teikimo-vaikui-tvarkos-aprašas 2019-09-27 ĮV-91

UGDYTINIŲ NETINKAMO ELGESIO ĮVERTINIMO IR ĮVEIKIMO tvarkos aprašas 2019-01-31 ĮV-12….

SMURTO-PREVENCIJOS-IR-INTERVENCIJOS-VYKDYMO-tvarkos-aprašas 2018-12-19 Nr. ĮV-97 

Smurto-ir-patyčių-prevencijos-vykdymo-schema 2018-12-19 Nr. ĮV-97