Sveikinimosi diena
2018/11/21
Įgalinančios partnerystės link: Darželio bendruomenės galia
2018/11/28

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“ SKELBIA ATRANKĄ NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO (MUZIKA) PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis: organizuoti muzikinį ugdymą įvairių poreikių ir amžiaus tarpsnių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, taikyti tradicines ir naujas muzikinio ugdymo metodikas, ugdyti kūrybinį, estetinį ir sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzika, organizuoti įvairius renginius įstaigoje ir už jos ribų, dalyvauti ikimokyklinio ugdymo programos rengime, projektų kūrime ir kitose veiklose.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; Prašymas dalyvauti konkurse
    2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    4.  Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    5.  Gyvenimo aprašymą.
  2. Buvusių darbdavių rekomendacijos (nebūtina).

 

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Bendra informacija

Registravimo data: 2018-11-26

Galioja iki: 2018-12-19

Reikalavimai: turėti meninius (muzikinius) gebėjimus; gerai mokėti lietuvių kalbą.

Išsilavinimas: aukštasis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

Profesija: muzikos mokytojas.

 

Privalumas: ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis ugdymo įstaigoje, mokėjimas groti  ne mažiau kaip 2 muzikos instrumentais, anglų kalbos žinios.

Sugebėjimai: mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis: dirbti kompiuteriu su programomis Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point. Rengti ir įgyvendinti projektus.

Darbo sutartis: neterminuota

Darbo krūvis: 0,5 etato (13 val./sav.).

Darbo užmokestis:  – nuo 340 Eur už 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Įdarbinama: 2019-01-02.

Atrankos data: 2018-12-20, 9 val.

 

 

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: http://berzelis.mir.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523921

Parašykite komentarą