Konkursas Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigoms eiti
2018/01/25
Projektas „Aš labai myliu Lietuvą“ tęsiasi
2018/01/31

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“ SKELBIA KONKURSĄ Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.  

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    4.  Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    5.  Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Bendra informacija

Registravimo data: 2018-01-25

Galioja iki: 2018-02-08

Reikalavimai:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis.

Profesija: priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Mokymo/studijų programa: priešmokyklinio ugdymo studijų programa.

Profesinė kvalifikacija: priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Sugebėjimai: mokėjimas dirbti kompiuteriu su programomis Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point. Rengti ir įgyvendinti projektus.

 Darbo sutartis

Darbo užmokestis:  – nuo 600 Eur.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Įdarbinama: 2018-02-12.

Konkurso data: 2018-02-09.

Darbo laikas:36 val/sav.

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: http://berzelis.mir.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523921

Smulkesnė informacija sld.berzelis@splius.lt

 

Parašykite komentarą