Kalėdų belaukiant
2018/12/12
Kalėdų ir Naujųjų metų laukimas
2018/12/13

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS‘‘ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SPECIALIOSIOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą, vykdyti projektus, organizuoti vaikų šventes. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Prašymas-dalyvauti-konkurse-
    2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    4.  Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    5.  Gyvenimo aprašymą.
  2. Buvusių darbdavių rekomendacijos (nebūtina).

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Bendra informacija

Registravimo data: 2018-12-10

Galioja iki: 2019-01-10

Reikalavimai:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis.

Profesija: ikimokyklinio ugdymo specialiosios grupės auklėtojas.

Mokymo/studijų programa: ikimokyklinio ugdymo studijų programa.

Profesinė kvalifikacija: specialioji pedagogika arba būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą;

Privalumas: gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus, seminarus; išklausytos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai).

Darbo sutartis

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo užmokestis:  – nuo 670 Eur.

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per mėnesį.

Kitos apmokėjimo sąlygos: darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) ir kvalifikacinės kategorijos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Įdarbinama: 2019-01-14

Atrankos data: 2019-01-11, 9 val.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis

Darbo laikas: 26 val./sav.

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: http://berzelis.mir.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523921

Parašykite komentarą