Tarptautinė žodžio „Ačiū“ diena
2019/01/11
Muzikos mokytoja Monika
2019/01/19

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS‘‘ SKELBIA ATRANKĄ Į MITYBOS SPECIALISTO PAREIGAS

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: sudaryti perspektyvinius ir kasdieninius valgiaraščius, rengti patiekalų gamybos technologinius aprašymus ir technologijos korteles, skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energetinę vertę, užsakyti reikalingus maisto produktus vaikų maistui gaminti, tikrinti virtuvės higieninę būklę bei savikontrolės vykdymą, prižiūrėti maitinimo organizavimą grupėse.

Bendra informacija:

Registravimo data: 2019-01-14

Galioja iki: 2019-01-21

Reikalavimai:

Išsilavinimas: turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir maisto gamybos  ar/ir maitinimo organizavimo kvalifikaciją;

Profesija: mitybos specialistas;

Profesinė kvalifikacija: maisto gamybos  ar/ir maitinimo organizavimo kvalifikacija.

Sugebėjimai: mokėjimas dirbti kompiuteriu su programomis Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point.

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.

Kitos apmokėjimo sąlygos: darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) ir kvalifikacinės kategorijos.

Darbo sutartis

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo laikas: 20 val./sav.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Darbo užmokestis: nuo 346,00 Eur/0,5 et.

Įdarbinama: 2019-01-23.

Atrankos data: 2019-01-22.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Atrankai reikalingi pateikti dokumentai:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 0 Prašymas dalyvauti atrankoje mitybos specisto pareigoms užimti
  2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4.  Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
 2. Darbo stažą (jei yra) patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu: sld.berzelis@splius.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: http://berzelis.mir.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523921

Parašykite komentarą