SAVIVALDA

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ TARYBA

Pirmininkė– Gintarė Beržinienė, deleguota tėvų atstovė,
Sekretorė – Rima Gajauskienė, deleguota direktoriaus,
Nariai:  

 • Margarita Pyragė, auklėtoja, deleguota tėvų atstovė,
 • Loreta Povilavičienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Inga Girdvainienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Žavinta Klovaitė Vaitkienė,deleguota tėvų atstovė,
 • Aušra Paulauskienė, deleguota pedagogų,
 • Laima Pušinskienė, deleguota pedagogų,
 • Kristina Maselskienė, deleguota direktoriaus,
 • Dinara Vitkuvienė, Ragainės progimnazijos direktorė, socialinis partneris, deleguota direktoriaus.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO TARYBA

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai – Danutė Turnotienė, virėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

     „ZUIKUČIŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Romena Čepauskienė,
Nariai: Jurgita Šamonskienė, Viktorija Kirnienė.
     „DRUGELIŲ“ grupė
Pirmininkas 
– Gintarė Beržinienė,
Nariai: Renata Vasiliauskienė, Irina Budrikienė.
     „ABC“ grupė
Pirmininkė
 – Loreta Gulbinienė,
Nariai: Indrė Sarnackienė, Daiva Laurutienė.
     „BORUŽĖLIŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Giedrė Daukienė
Nariai: Rasa Šimkevičienė, Margarita Pyragė.
     „PAGRANDUKŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Žavinta Klovaitė Vaitkienė,
Nariai: Jolita Barsienė, Ilona Korostina.
     „SAULUTĖS“ grupė
Pirmininkas
 – Romas Bieliauskas,
Nariai: Žaneta Narbutienė, Oksana Pokal, Jurgita Navikienė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  TĖVŲ KOMITETO DARBO GRUPĖS

Pirmininkė – Jolita Barsienė,

pirmininko pavaduotoja – Margarita Pyragė.

 • Ugdymo proceso organizavimo darbo grupės nariai:

Žavinta Klovaitė Vaitkienė,

Romena Čepauskienė,

Irina Budrikienė,

Daiva Laurutienė.

 •  Lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo darbo grupės nariai:

Gintarė Beržinienė,

Jurgita Šamonskienė,

Giedrė Daukienė,

Romas Bieliauskas.

 • Renginių ir išvykų organizavimo darbo grupės nariai:

Loreta Gulbinienė,

Indrė Sarnackienė,

Rasa Šimkevičienė,

Oksana Pokal,

Žaneta Narbutienė.

 • Maisto organizavimo ir higienos įgūdžių darbo grupės nariai:

Viktorija Kirnienė,

Renata Vasiliauskienė,

Ilona Korostina,

Jurgita Navikienė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė–Nijolė Marcišauskienė, direktorė,

Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai:

 • Danutė Tikniuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
 • Dalė Tamošauskienė, auklėtoja,
 • Aušra Paulauskienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Ingrida Radavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Tatjana Pušakova, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Irina Pres, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Vaida Dambrauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Irena Brilienė, logopedė,
 • Valė Gružaitė, logopedė.

 

SAVIVALDA