SAVIVALDA

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ TARYBA

ĮV-31 BERŽELIS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS…

Pirmininkė– Gintarė Pocė, deleguota tėvų atstovė,
Sekretorė – Rima Gajauskienė, deleguota direktoriaus,
Nariai:  

 • Margarita Pyragė, auklėtoja, deleguota tėvų atstovė,
 • Irina Budrikienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Inga Girdvainienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Žavinta Klovaitė Vaitkienė,deleguota tėvų atstovė,
 • Aušra Paulauskienė, deleguota pedagogų,
 • Ramūnė Kriskuvienė, deleguota pedagogų,
 • Kristina Maselskienė, deleguota direktoriaus,
 • Dinara Vitkuvienė, Ragainės progimnazijos direktorė, socialinis partneris, deleguota direktoriaus.

 LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO TARYBA

 DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai – Danutė Turnotienė, virėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ ETIKOS KOMISIJA

BENDRUOMENĖS-ETIKOS-KODEKSAS

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Kamilė Kokmanienė,  auklėtoja,

Nariai – Kęstutis Bartušis, darbininkas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

     „ZUIKUČIŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Kamilė Malakauskienė,
Nariai: Karolina Lapinskaitė, Vilius Margis.
     „DRUGELIŲ“ grupė
Pirmininkė
– Diana Latotina-Micevičė,
Nariai: Dovilė Stasiuvienė, Ieva Krivickienė.
     „ABC“ grupė
Pirmininkas
 – Romas Bieliauskas,
Nariai: Giedrė Daukienė, Gabrielė Aleknavičiūtė-Martinez.
     „BORUŽĖLIŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Simona Miškinienė,
Nariai: Simona Bačiūnienė, Jurgita Šamonskienė.
     „PAGRANDUKO“ grupė
Pirmininkė
 – Margarita Pyragė,
Nariai: Aurelija Ploticyna, Lina Selemonienė.
     „SAULUTĖS“ grupė
Pirmininkė
 – Roberta Žvalionytė,
Nariai: Justina Ivanauskė, Greta Bataitienė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  TĖVŲ KOMITETAS

Pirmininkas – Romas Bieliauskas,

pirmininko pavaduotoja – Giedrė Daukienė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  DARBO GRUPĖS

 • Įvaizdžio kūrimo darbo grupė:

          Vaida Dambrauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

          Dijana Grigalienė, meninio ugdymo mokytoja;

          Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja;

          Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja;

          Loreta Elinskienė, auklėtoja;

          Tatjana Pušakova, auklėtoja;

          Rima Gajauskienė, raštinės vedėja;

          Valerija Olechnienė, ūkvedė;

          Romas Bieliauskas, tėvų komiteto pirmininkas.

 •  Strateginio planavimo darbo grupė:

          Genovaitė Bogdanskaja, l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas;

          Sandra Radavičienė, logopedė-spec. pedagogė;

          Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja, logopedė;

          Zita Grinvaldienė, logopedė-spec. pedagogė;

          Sonata Janauskienė, socialinė pedagogė;

          Rima Jakštonytė, vyriausioji buhalterė;

          Giedrė Daukienė, tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja.

 • Veiklos įsivertinimo darbo grupė:

         Genovaitė Bogdanskaja, l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas;

         Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė;

         Kamilė Kokmanienė, auklėtoja;

         Dalė Tamošauskienė, auklėtoja;

         Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja;

         Kamilė Malakauskienė, tėvų atstovė.

 • Sveikatingumo stiprinimo darbo grupė:

          Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja;

          Aušra Paulauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

          Kamilė Kokmanienė, auklėtoja;

          Jurga Lunskytė, mitybos specialistė;

          Aušra Kašauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė – Onutė Raščiuvienė, direktorė,

Sekretorė – Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai:

 • Genovaitė Bogdanskaja, l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas,
 • Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
 • Dalė Tamošauskienė, auklėtoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja, logopedė,
 • Ingrida Radavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Aušra Paulauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Tatjana Pušakova, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Vaida Dambrauskienė, meninio ugdymo (daile) mokytoja,
 • Dijana Grigalienė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Sonata Janauskienė, specialioji pedagogė;
 • Aušra Kašauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Genovaitė Bogdanskaja, l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas,

Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja, logopedė,

Nariai:

 • Onutė Raščiuvienė, direktorė,
 • Genovaitė Bogdanskaja, l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas,
 • Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
 • Dalė Tamošauskienė, auklėtoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Ingrida Radavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Aušra Paulauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Tatjana Pušakova, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Vaida Dambrauskienė, meninio ugdymo (daile) mokytoja,
 • Dijana Grigalienė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Sonata Janauskienė, specialioji pedagogė.

 

 

SAVIVALDA