SAVIVALDA

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ TARYBA

ĮV-31 BERŽELIS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS…

Pirmininkė– Gintarė Pocė, deleguota tėvų atstovė,
Sekretorė – Rima Gajauskienė, deleguota direktoriaus,
Nariai:  

 • Margarita Pyragė, auklėtoja, deleguota tėvų atstovė,
 • Irina Budrikienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Inga Girdvainienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Žavinta Klovaitė Vaitkienė,deleguota tėvų atstovė,
 • Aušra Paulauskienė, deleguota pedagogų,
 • Ramūnė Kriskuvienė, deleguota pedagogų,
 • Kristina Maselskienė, deleguota direktoriaus,
 • Dinara Vitkuvienė, Ragainės progimnazijos direktorė, socialinis partneris, deleguota direktoriaus.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO TARYBA

 DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai – Danutė Turnotienė, virėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ ETIKOS KOMISIJA

BENDRUOMENĖS-ETIKOS-KODEKSAS

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Kamilė Kokmanienė,  auklėtoja,

Nariai – Kęstutis Bartušis, darbininkas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

     „ZUIKUČIŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Justina Ivanauskė,
Nariai: Birutė Bielskienė, Roberta Žvalionytė.
     „DRUGELIŲ“ grupė
Pirmininkė
– Rasa Šimkevičienė,
Nariai: Ieva Krivickienė.
     „ABC“ grupė
Pirmininkė
 – Jolita Barsienė,
Nariai: Virginija Kripienė, Irina Budrikienė.
     „BORUŽĖLIŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Giedrė Daukienė
Nariai: Justina Ivanauskė, Diana Latotina Micevičė.
     „PAGRANDUKŲ“ grupė
Pirmininkė
 – Svetlana Ploticyna,
Nariai: Ramunė Andrijauskienė, Viktorija Valčiukaitė.
     „SAULUTĖS“ grupė
Pirmininkas
 – Romas Bieliauskas,
Nariai: Oksana Pokal, Jurgita Navikienė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  TĖVŲ KOMITETO DARBO GRUPĖS

Pirmininkas – Romas Bieliauskas,

pirmininko pavaduotoja – Giedrė Daukienė.

 • Ugdymo proceso organizavimo darbo grupės nariai:

Justina Ivanauskė,

Ieva Krivickienė,

Irina Budrikienė.

 •  Lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo darbo grupės nariai:

Jurgita Navikienė,

Viktorija Valčiukaitė,

Diana Latotina Micevičė.

 • Renginių ir išvykų organizavimo darbo grupės nariai:

Justina Ivanauskė,

Oksana Pokal,

Rasa Šimkevičienė.

 • Maisto organizavimo ir higienos įgūdžių darbo grupės nariai:

Ramunė Andrijauskienė,

Diana Latotina Micevičė,

Jolita Barsienė

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė – Onutė Raščiuvienė, direktorė,

Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai:

 • Genovaitė Bogdanskaja, l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas
 • Danutė Tikniuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
 • Dalė Tamošauskienė, auklėtoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Ingrida Radavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Aušra Paulauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Tatjana Pušakova, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Vaida Dambrauskienė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Irena Brilienė, logopedė,
 • Valė Gružaitė, logopedė.

 

SAVIVALDA