SAULUTĖS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Loreta Elinskienė

Algimanta Liutkuvienė

Auklėtojų padėjėja Valda Taurienė

Vaikų skaičius grupėje – 19

Laisva vieta – 1.