SAULUTĖS

SKIRTINGO AMŽIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Loreta Elinskienė

Algimanta Liutkuvienė

Auklėtojų padėjėja Valda Taurienė

Vaikų skaičius grupėje – 18.