PEDAGOGAI

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob.telefonas: 8 687 88541

El.paštas: sld.berzelis@splius.lt

 

Direktorė Onutė Raščiuvienė, aukštasis išsilav. (magistras),

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Tikniuvienė, aukštasis išsilav.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Radavičienė, aukštasis išsilav.,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Paulauskienė, aukštasis išsilav.,

Neformaliojo ugdymo mokytoja Vaida Dambrauskienė, aukštasis išsilav. (magistras),

Neformaliojo ugdymo mokytoja Monika Bernotienė, aukštasis išsilav.,

Socialinė pedagogė Renata Šidlauskienė, aukštasis išsilav.,

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė, aukštasis išsilav. (magistras, metodininko),

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė, aukštasis išsilav.,

Valė Gružaitė, aukštasis išsilav. (eksperto),

Irena Brilienė, aukštasis išsilav. (metodininko),

Dalė Tamošauskienė, aukštasis išsilav.,

Algimanta Liutkuvienė, aukštasis išsilav.,

Loreta Elinskienė, aukštasis išsilav.,

Tatjana Pušakova, aukštasis išsilav.,

Danguolė Mikutienė, aukštasis išsilav.,

Virginija Kripienė, aukštasis išsilav.,

Kamilė Kokmanienė, aukštasis išsilav.,

Ramūnė Kriskuvienė, aukštasis išsilav. (magistras).

PAREIGYBIŲ  APRAŠYMAI

1 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

2 Vyr. buhalterio-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

3 Raštinės-vedėjo-pareigybes-aprasymas-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

17 Ūkvedžio-pareigybės aprašymas 2018-02-12 ĮV-12

5 Mitybos specialisto -pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

6 Neformaliojo ugdymo mokytojo (dailė)-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100 (1)

7 Neformaliojo ugdymo mokytojo (muzika)-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

8 Logopedo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

9 Speciaiojo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

10 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

11 AUKLĖTOJO-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

12 Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22

13 Virėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

14 Valytojo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

15 Darbininko-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

16 KIEMSARGIO-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

18 Socialinio pedagogo-pareigybės aprašymas 2018-10-17 ĮV-68