PEDAGOGAI

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob.telefonas: 8 687 88541

El.paštas: sld.berzelis@splius.lt

 

Direktorė Onutė Raščiuvienė, aukštasis išsilav. (magistras),

L. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas Genovaitė Bogdanskaja, aukštasis išsilav.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Tikniuvienė, aukštasis išsilav.

Meninio ugdymo (daile) mokytoja Vaida Dambrauskienė, aukštasis išsilav. (magistras),

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Dijana Grigalienė, aukštasis išsilav.

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė, aukštasis išsilav. (magistras, metodininko),

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė, aukštasis išsilav.,

Logopedė Danguolė Mikutienė, aukštasis išsilav.,

Socialinė pedagogė Sonata Janauskienė, aukštasis išsilav.,

Auklėtoja Dalė Tamošauskienė, aukštasis išsilav.,

Auklėtoja Kamilė Kokmanienė, aukštasis išsilav.,

Specialiosios grupės auklėtoja Virginija Kripienė, aukštasis išsilav.,

Specialiosios grupės auklėtoja Ingrida Taraškė, aukštasis išsilav.,

Specialiosios grupės auklėtoja Laura Zinkevičienė, aukštasis išsilav.,

Specialiosios grupės auklėtoja, logopedė Danguolė Mikutienė, aukštasis išsilav.,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Radavičienė, aukštasis išsilav.,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Paulauskienė, aukštasis išsilav.,

Auklėtoja Tatjana Pušakova, aukštasis išsilav.,

Auklėtoja Algimanta Liutkuvienė, aukštasis išsilav.,

Auklėtoja Loreta Elinskienė, aukštasis išsilav.,

 

PAREIGYBIŲ  APRAŠYMAI

1 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

2 Vyr. buhalterio-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

3 Raštinės-vedėjo-pareigybes-aprasymas-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

17 Ūkvedžio-pareigybės aprašymas 2018-02-12 ĮV-12

5 Mitybos specialisto -pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

8 Logopedo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

9 Speciaiojo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

10 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

11 AUKLĖTOJO-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

12 Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22

13 Virėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

14 Valytojo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

15 Darbininko-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

16 KIEMSARGIO-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

18 Socialinio pedagogo-pareigybės aprašymas 2018-10-17 ĮV-68

19 Meninio ugdymo mokytojo (dailė)-pareigybės aprašymas 2019-04-11 ĮV-41

20 Meninio ugdymo mokytojo (muzika)-pareigybės aprašymas 2019-04-11 ĮV-41