PEDAGOGAI

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob.telefonas: 8 687 88541

El.paštas: sld.berzelis@splius.lt

Direktorė Onutė Raščiuvienė, aukštasis išsilav. (magistras),

L. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas Genovaitė Bogdanskaja, aukštasis išsilav.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Tikniuvienė, aukštasis išsilav.

Meninio ugdymo (daile) mokytoja Vaida Dambrauskienė, aukštasis išsilav. (magistras, vyresniojo mokytojo kategorija), 

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Dijana Grigalienė, aukštasis išsilav.

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė, aukštasis išsilav. (magistras, metodininko kategorija),

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė, aukštasis išsilav. (vyresniojo logopedo kategorija),

Socialinė pedagogė Sonata Janauskienė, aukštasis išsilav.,

Auklėtoja Dalė Tamošauskienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kategorija),

Auklėtoja Kamilė Kokmanienė, aukštasis išsilav.,

Specialiosios grupės auklėtoja Virginija Kripienė, aukštasis išsilav. (vyresniojo auklėtojo kategorija), 

Specialiosios grupės auklėtoja Ingrida Taraškė, aukštasis išsilav.,

Specialiosios grupės auklėtoja Laura Zinkevičienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kategorija),

Specialiosios grupės auklėtoja, logopedė Danguolė Mikutienė, aukštasis išsilav. (vyresniojo auklėtojo kategorija),

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Radavičienė, aukštasis išsilav.,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Paulauskienė, aukštasis išsilav.,

Auklėtoja Tatjana Pušakova, aukštasis išsilav. (vyresniojo auklėtojo kategorija),

Auklėtoja Algimanta Liutkuvienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kategorija),

Auklėtoja Loreta Elinskienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kategorija).

 

PAREIGYBIŲ  APRAŠYMAI

1 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

2 Vyr. buhalterio-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

3 Raštinės-vedėjo-pareigybes-aprasymas-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

17 Ūkvedžio-pareigybės aprašymas 2018-02-12 ĮV-12

5 Mitybos specialisto -pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

8 Logopedo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

9 Speciaiojo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

10 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

11 AUKLĖTOJO-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

12 Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22

13 Virėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

14 Valytojo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

15 Darbininko-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

16 KIEMSARGIO-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

18 Socialinio pedagogo-pareigybės aprašymas 2018-10-17 ĮV-68

19 Meninio ugdymo mokytojo (dailė)-pareigybės aprašymas 2019-04-11 ĮV-41

20 Meninio ugdymo mokytojo (muzika)-pareigybės aprašymas 2019-04-11 ĮV-41