PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas:

ATLYGINIMAS UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE  vykdomas

vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018-11-08 Nr. T-385 Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikim. ir priešmok. ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių m. sav. šviet. įstaigose nustatymo tvarkos aprašymo patvirtinimo

2018-11-08 Nr. T-385 Atlyginimo už vaikų už vaikų, ugdomų pagal ikim. ir priešmok. ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių m. sav. šviet. įstaigose nustatymo tvarkos tvarkos aprašas