PARTNERIAI

  • Įstaiga savarankiškai bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis;
  • Šiaulių ,,Aušros‘‘ muziejumi;
  • Šiaulių dailės mokykla;
  • Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Šaltinėlio‘‘ filialu;
  • Šiaulių Universitetu;
  • Ikimokyklinėmis įstaigomis ir mokyklomis;
  • Šiaulių miesto Aplinkos skyriumi;
  • Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru;
  • Sudaromos bendradarbiavimo, studentų praktikų ir kitos sutartys.

tps://musudarzelis.lt/ 

Zipio draugai

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111