PARTNERIAI

  • Įstaiga savarankiškai bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis;
  • Šiaulių ,,Aušros‘‘ muziejumi;
  • Šiaulių dailės mokykla;
  • Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Šaltinėlio‘‘ filialu;
  • Šiaulių Universitetu;
  • Ikimokyklinėmis įstaigomis ir mokyklomis;
  • Šiaulių miesto Aplinkos skyriumi;
  • Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru;
  • Sudaromos bendradarbiavimo, studentų praktikų ir kitos sutartys.

https://www.smm.lt/

http://siauliai.lt/        

 

tps://musudarzelis.lt/ 

 

                

Namai

Zipio draugai

 

https://www.ikimokyklinis.lt/

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2a7m7r8ib7kdnl9ogbhur5jmjg@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Vilnius&pli=1

http://sveikatiada.lt/#sveikatiada

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111   

 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=38/682