PARTNERIAI

  • Įstaiga savarankiškai bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis;
  •  Šiaulių ,,Aušros‘‘ muziejumi;
  • Šiaulių Universitetu;
  • ikimokyklinėmis įstaigomis ir mokyklomis;
  • Šiaulių miesto Aplinkos skyriumi;
  • Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru;
  • Sudaromos bendradarbiavimo, studentų praktikų ir kitos sutartys.