MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

2018-04-10 Nr. V-394 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
2018 m. einamosios savaites valgiarastis darzeliams

2017 m. einamosios savaites valgiarastis darzeliams

2017-10-05 Nr. T-352 Atlyginimo už vaiko išlaikymą darželyje aprašas

2016-06-23 Nr.V-836 Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos

2016-01-04  Nr. ĮV-2 DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2016-01-04 Nr. ĮV-2 VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

2016-01-01 redakcija 2011-11-11 Nr. V-964 Dėl maitinimo organizavimo ikim. ugd. įst. tvarkos aprašas..

2015-12-28 Nr. T-348 Vaikų maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas

2015-06-22 Nr. B1-610 Dėl vaikų ugd. įst. valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą  – 7.24 Eur. 

Už maitinimo paslaugas nemokama:

  • Jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos.
  • Vasaros mėnesiais, pateikus tėvų (globėjų) prašymą (ne mažiau kaip 5 d.).
  • Kai oro temperatūra žemesnė kaip -20° C arba dėl ekstremalių įvykių.
  • Moksleivių  atostogų metu.
  • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.
  • Tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu (ne mažiau kaip 5 d.).
  • Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais.

 

Mokamas mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą  – 7.24 Eur.

Už maitinimo paslaugas mažinama 50%:

  • Jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų, 18 metų ir vyresni jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienines studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai).
  • Kai tėvai atlieką privalomąją karo tarnybą.

 

Už maitinimo paslaugas ir už ugdymo aplinkos išlaikymą ( 7.24 € ) atlyginimas nemokamas: 

  • jei vaikas auga socialinės rizikos šeimoje (pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas).