ATRANKA Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS
2019/06/03
Diskusija „Susipažinkime su saulute“
2019/06/06

Įstaigos tarybos posėdis

Gerbiami įstaigos tarybos nariai,

Birželio 12 d. (trečiadienį) 16.30 val. įvyks lopšelio-darželio „Berželis“ tarybos posėdis.
Darbotvarkės klausimai:
1. Vaikų maitinimo tvarkos aprašo aptarimas.
2. Darbuotojų maitinimo tvarkos aprašo aptarimas.
3. Vaikų pasiekimų aptarimas.
4. Įstaigos finansinės veiklos ataskaita.
5. 2019-2020 m. m. planuojamos įgyvendinti naujovės.
6. Vaikų grupių komplektavimas 2019-2020 m. m. 
7. Informaciniai klausimai.

Maloniai kviečiame dalyvauti visus įstaigos tarybos narius.
Administracija

Parašykite komentarą