Rugsėjo 1-osios šventė
2019/09/02
Sporto salės atidarymo šventė
2019/09/13

Gaisrinės saugos mokymai

Rugsėjo 12 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“ vyko Gaisrinės saugos mokymai. UAB „Verslo aljansas“ specialistai mokymus vykdė pagal iš anksto paruoštą mokymo priešgaisrinės saugos klausimais programą ir teorinę medžiagą, supažindino su kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis gaisro kilimo atveju. Mokymus išklausė visa darželio bendruomenė. Pratybose dalyvavo ir mažieji. Mokymų pabaigoje auklėtojos įgytas žinias pritaikė, gesindamos ugnies židinį.

Parašykite komentarą