FINANSINĖS ATASKAITOS

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv.

2019 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I pusm..

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketv. ataskaitų rinkinio

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. ataskaitų rinkinio

2018 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I pusm.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.

2017 m. metinis finansinių atskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. ataskaitų rinkinio

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos 2017 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d.

2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. metinio ataskaitų rinkinio

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m.rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas 2016 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto ataskaitos 2016 m.rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. birželio 31 d.

I ketvirčio tarpinis-finansinis ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2015 m. Metinis ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Mokėtinų gautinų sumų ataskaitos

Ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2015 m. I ketv.

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d.

Finansavimo sumos 2013 m. rugsėjo 30 d.