DRUGELIAI

JUNGTINĖ ( SPECIALIOJI IKIMOKYKLINIO UGDYMO  GRUPĖ)

Grupės auklėtojos:

Virginija Kripienė

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė

Auklėtojų padėjėja Kristina Maselskienė

Vaikų skaičius grupėje – 13.