DRUGELIAI

JUNGTINĖ (SPECIALIOSIOS PASKIRTIES) IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Virginija Kripienė

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė

Auklėtojų padėjėja Kristina Maselskienė

Vaikų skaičius grupėje – 13.