DRUGELIAI

SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Aušra Paulauskienė

Ramūnė Kriskuvienė

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė

Auklėtojų padėjėja Kristina Maselskienė

Vaikų skaičius grupėje – 9.