03 priešmokyklinė grupė ,,ABC“
2013/10/07
01 lopšelio grupė ,,Zuikučiai“
2013/10/07

02 logopedinė grupė ,,Drugeliai“

Auklėtojos: Laima Pušinskienė;
Aušra Paulauskienė
Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė.
Auklėtojų padėjėja Kristina Maselskienė

 

,,Drugelių“ 02 grupė – logopedinė.  Vaikus ugdo dvi auklėtojos Laima Pušinskienė ir Aušra Skatikaitė. Grupėje dirba logopedė-spec.pedagogė, turinti metodininko kvalifikacinę kategoriją, Sandra Radavičienė. Auklėtojoms talkina auklėtojų padėjėja Kristina Maselskienė.
,,DRUGELIŲ“ 02 GRUPĖ (LOGOPEDINĖ)

1. Dominykas Mačernis gim. 2011-10-14
2. Matas Lukšas gim. 2012-02-28
3. Benas Ožinskas gim. 2012-03-09
4. Justinas Prabušas gim. 2011-07-01
5. Daividas Virakas gim. 2011-07-06
6. Emilis Kelmelis gim. 2012-07-27
7. Ema Beržinytė gim. 2012-09-14
8. Ieva Mendelytė gim. 2012-06-20
9. Gabija Dikšaitė gim. 2013-05-16
10. Jokubas Mickevičius gim. 2011-01-15
11. Aretas Sankauskis gim. 2011-12-13
12. Evelina Dikšaitė gim. 2011-02-

Parašykite komentarą