Diskusija „Susipažinkime su saulute“
2019/06/06
Sveikos šypsenos paslaptys
2019/06/18

DĖL SVEIKATOS PAŽYMOS PRISTATYMO IKIMOKYKLINEI ĮSTAIGAI

TĖVELIAI,
Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo perdavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės
sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr.
027-1/a), visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir
pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų
sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje….Daugiau informacijos čia

                                                                                            Dėl-sveikatos-pažymos-pristatymo-ikimokyklinei-įstaigai

Parašykite komentarą