Naisių žirgyne
2019/10/02
Vykdant STEAM projektą
2019/10/03

Darželiui reikalingas kiemsargis

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“ SKELBIA ATRANKĄ                                           KIEMSARGIO PAREIGOMS EITI

Darbo pobūdis: užtikrinti higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią aplinką lopšelio-darželio kieme ir aplink ją esančioje teritorijoje.  

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Buvusių darbdavių rekomendacijos (nebūtina).

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti el. paštu sld.berzelis@splius.lt  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Bendra informacija

Registravimo data: 2019-10-03

Galioja iki: 2019-10-18

Reikalavimai: asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis medicinos leidimą tą darbą atlikti

Profesija: kiemsargis.

Profesinė kvalifikacija: nekvalifikuotas darbuotojas.

Darbo sutartis: neterminuota

Darbo krūvis: 0,5 etato (4,0 val./sav.).

Darbo užmokestis:  – 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus mėnesinio atlyginimo/0,5 et.

Įdarbinama: iš karto.

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt;

https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ForEmployers/OpenPositions/OpenPositions.aspx?branch=OpenPositionsList&pageId=0f89ba5e-eda1-4b09-badf-469341969857

 Lopšelio-darželio „Berželis“ internetiniame puslapyje: http://berzelis.mir.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523 921

Smulkesnė informacija sld.berzelis@splius.lt

Parašykite komentarą