2015/01/20

Sausio 13-osios minėjimas

Lopšelio-darželio ,,Berželis‘‘ vaikai dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘, skirtoje pagerbti Lietuvos gynėjams. Sausio 13-osios rytą languose sužibo žvakelės. ,,ABC‘‘ grupės vaikai įdėmiai klausėsi auklėtojos […]
2015/01/20

Trijų Karalių šventė lopšelyje-darželyje

Sausio 6 d. lopšelyje-darželyje buvo žiemos švenčių pagerbtuvės. Atvyko Trys Karaliai: Kasparas, Merkelis. Baltazaras. Auklėtojos Loreta Elinskienė, Laima Pušinskienė ir logopedė-spec.pedagogė Zita Grinvaldienė surengė teatralizuotą renginį. […]
2014/12/29

Advento vakaronė

Šaltą žiemos vakarą ,,ABC“ grupės vaikai savo tėvelius pakvietė į Advento popietę. Skambėjo adventinės dainos, buvo pinamas advento vainikas, prisiminti papročiai, burtai. Drauge su vaikais žiūrėjome […]
2014/12/23

Kalėdų stebuklas aplink mus

Kalėdos – viena gražiausių, šilčiausių, laukiamiausių kalendorinių metų šventė. Šiaulių miesto lopšelis darželis „Berželis“ pakvietė visas ikimokyklines ugdymo įstaigas aktyviai dalyvauti edukacinių aplinkų kūrime. Direktorė Nijolė […]