2019/05/09

ATRANKA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, […]
2019/05/08

Respublikinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai, problemos ir situacija“

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ organizacinis komitetas (Onutė Raščiuvienė, Danutė Tikniuvienė, Sandra Radavičienė ir Ramūnė Kriskuvienė) gegužės 8 dieną pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, […]
2019/05/02

Svečiuose Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai

Gegužės 2 d. mūsų darželyje apsilankė VSAT prie LR VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai. Pasieniečiai vaikus supažindino su kinologo ir pasieniečio darbu, šios […]
2019/04/26

ATRANKA MENINIO UGDYMO MOKYTOJO (MUZIKA) PAREIGOMS UŽIMTI

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“ SKELBIA ATRANKĄ MENINIO UGDYMO MOKYTOJO (MUZIKA) PAREIGOMS UŽIMTI   Darbo pobūdis: organizuoti muzikinį ugdymą įvairių poreikių ir amžiaus tarpsnių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus […]