2019/05/15

Rankų higiena

Rankų higiena yra viena iš pagrindinių prevencinių priemonių, padedančių apsaugoti save ir visus šalia esančius nuo infekcijų, plintančių kontaktiniu būdu. Todėl gegužės 7 ir 14 dienomis, […]
2019/05/13

Būsimieji „Zuikučių“ grupės ugdytiniai

Gegužės 13 dieną vyko naujų lopšelio grupės vaikų ir tėvų supažindinimas su ugdymo įstaiga. Vaikus pasitiko „Zuikučių“ grupės auklėtojos Dalė ir Kamilė,  mamos Birutė ir Justina, […]
2019/05/09

ATRANKA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, […]
2019/05/08

Respublikinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai, problemos ir situacija“

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ organizacinis komitetas (Onutė Raščiuvienė, Danutė Tikniuvienė, Sandra Radavičienė ir Ramūnė Kriskuvienė) gegužės 8 dieną pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, […]