2018/10/05

Spalio 5 d. – Šypsenos diena

Ryte vaikus grupėse pasitiko plati auklėtojos Loretos (klouno) šypsena. Tėveliai buvo apdovanoti šiltu apkabinimu, skambiu pasveikinimu, šypsenos spaudu ant rankos. Įstaigoje paminėta šypsenos diena. Neformaliojo ugdymo […]
2018/10/05

Tarptautinė Mokytojų diena

Spalio 5 d. prasidėjo nuoširdžiais sveikinimais. Baltų rožių puokštėmis pedagoges apdovanojo kolegos (nepedagoginiai darbuotojai). Sušokusios šypsenos šokį, sudainavusios draugystės himną, auklėtojos išskubėjo pas vaikus. Ačiū už […]
2018/10/04

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“ SKELBIA KONKURSĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis: vaiko gerovės, saugumo užtikrinimas ugdymo įstaigoje bei prielaidų pozityviai vaiko socializacijai ir brandai sudarymas, socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikio vertinimas, tėvų bendruomenės konsultavimas ir […]
2018/10/04

Šokolado gaminimo edukacija

Spalio 4 dieną lopšelio-darželio „Berželis“ darbo tarybos pirmininkė Zita Grinvaldienė Mokytojų dienos proga pakvietė darbuotojas dalyvauti unikalioje edukacinėje pramoginėje šokolado gaminimo programoje suaugusiems. Moterys save išbandė šokolado […]