BORUŽĖLĖS

SKIRTINGO AMŽIAUS SPECIALIOJI IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Danguolė Mikutienė

Ramūnė Kriskuvienė

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė

Auklėtojų padėjėja Laima Paulienė

Vaikų skaičius grupėje – 13.