BORUŽĖLĖS

SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Danguolė Mikutienė

Zita Grinvaldienė

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė

Auklėtojų padėjėja Laima Paulienė

Vaikų skaičius grupėje – 14.