2019/05/15

Visuotinis tėvų susirinkimas

Gerbiami tėveliai, Gegužės 23 d. (ketvirtadienį) įvyks lopšelio-darželio „Berželis“ visuotinis tėvų susirinkimas. 16.00 val. – bendras susirinkimas salėje. 16.30 val. – susitikimai grupėse. Darbotvarkės klausimai: Darbo […]
2019/05/15

Rankų higiena

Rankų higiena yra viena iš pagrindinių prevencinių priemonių, padedančių apsaugoti save ir visus šalia esančius nuo infekcijų, plintančių kontaktiniu būdu. Todėl gegužės 7 ir 14 dienomis, […]
2019/05/13

Būsimieji „Zuikučių“ grupės ugdytiniai

Gegužės 13 dieną vyko naujų lopšelio grupės vaikų ir tėvų supažindinimas su ugdymo įstaiga. Vaikus pasitiko „Zuikučių“ grupės auklėtojos Dalė ir Kamilė,  mamos Birutė ir Justina, […]
2019/05/09

ATRANKA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, […]