Darželio darbuotojų LOBIO PAIEŠKOS
2019/05/30
Įstaigos tarybos posėdis
2019/06/05

ATRANKA Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.  

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pridedama);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
 2. Kandidatų į darbo vietas informavimo apie duomenų tvarkymą forma (pridedama);
 3. Buvusių darbdavių rekomendacijos (nebūtina).

 

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Bendra informacija

Registravimo data: 2019-06-03

Galioja iki: 2019-06-12

Reikalavimai:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis.

Profesija: priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Mokymo/studijų programa: priešmokyklinio ugdymo studijų programa.

Profesinė kvalifikacija: priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

 

Sugebėjimai: mokėjimas dirbti kompiuteriu su programomis Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point. Rengti ir įgyvendinti projektus. Anglų kalba – B1 lygis.

 

Darbo sutartis: terminuota (iki 2020-04-04).

Darbo krūvis: 1,0 etato (36 val./sav.).

Darbo užmokestis:  – nuo 1 020 Eur

Įdarbinama: 2019-08-26.

Atrankos data: 2019-06-13, 9 val.

 

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: http://berzelis.mir.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523921

Prašymas dalyvauti atrankoje priešmokyklinio ugdymo pedagogui

KANDIDATŲ INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Smulkesnė informacija sld.berzelis@splius.lt

Parašykite komentarą