ABC

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Aušra Paulauskienė

Auklėtojų padėjėja Irena Kaminskienė

Vaikų skaičius grupėje – 17.