ABC

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės auklėtojos:

Aušra Paulauskienė

Ingrida Radavičienė

Auklėtojų padėjėja Irena Kaminskienė

Vaikų skaičius grupėje – 22.